قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

300,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:01

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:42

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> تهران

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, یزد

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:00

اتوکار: VIP تک صندلی

19 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت