قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

سیروسفردرخشان زاهدان

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

لوان نور

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفردرخشان زاهدان

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت