قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, رفسنجان, نائین, کاشان, قم

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

18 صندلی خالی

1,950,000 ریال

1,852,500 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, نائین, قم, کاشان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 12:30

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

19 صندلی خالی

1,950,000 ریال

1,852,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, کاشان, یزد

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: مان وی آی پی

10 صندلی خالی

1,960,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت