قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, رفسنجان, نائین, کاشان, قم

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 11:30

اتوکار: مارال مانیتور دار .
undefined

20 صندلی خالی

1,550,000 ریال

1,472,500 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, نائین, قم, کاشان

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 12:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

1,560,000 ریال

1,482,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, نائین, کاشان, قم

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 13:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

20 صندلی خالی

1,550,000 ریال

1,395,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت