قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین, یزد, کاشان, قم

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین, یزد, کاشان, قم

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

13 صندلی خالی

1,200,000 ریال

1,140,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, نائین, کاشان, قم

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

17 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, نائین, کاشان, قم

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

17 صندلی خالی

1,200,000 ریال

1,140,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, نائین, قم, کاشان

شنبه

1398/12/10 ساعت 12:30

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت