قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین, کرمان, کاشان, قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

14 صندلی خالی

1,100,000 ریال

1,045,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, نائین, کاشان, قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

1,100,000 ریال

1,045,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, نائین, کاشان, قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:30

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

1,100,000 ریال

1,045,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کاشان, یزد, قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

6 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت