قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, رفسنجان, نائین, کاشان, قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

17 صندلی خالی

1,350,000 ریال

1,282,500 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, نائین, کاشان, قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

12 صندلی خالی

1,350,000 ریال

1,282,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کاشان, یزد, قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: مان وی آی پی

20 صندلی خالی

1,450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت