قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

ترابر بی تا ایرانشهر

ترمینال ایرانشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
05437222020

27 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, نائین, یزد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹

42 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, نائین, یزد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

960,000 ریال

864,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, نائین, یزد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

800,000 ریال

720,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, یزد, نائین

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

40 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت