قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, رفسنجان, نائین, قم, کاشان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

20 صندلی خالی

1,250,000 ریال

1,187,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, یزد, کاشان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 13:00

اتوکار: مان وی آی پی

15 صندلی خالی

1,380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت