قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قائن (قائنات ), بیرجند, تربت حیدریه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 12:30

اتوکار: ولو و بي ۹

40 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قائن (قائنات ), بیرجند, تربت حیدریه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

17 صندلی خالی

1,320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت