قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تربت حیدریه و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قائن (قائنات ), بیرجند, تربت حیدریه

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 12:30

اتوکار: ولو و بي ۹

33 صندلی خالی

1,050,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قائن (قائنات ), بیرجند, تربت حیدریه

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

8 صندلی خالی

1,660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت