شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:00

اتوکار: مارال مانیتور دار .

22 صندلی خالی

900,000 ریال

810,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:00

اتوکار: مارال مانیتور دار .

22 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

39 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

39 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت