قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

ترابر بی تا ایرانشهر

ترمینال ایرانشهر -> کرمان*

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
05437222020

41 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, ماهان, سیرجان, کرمان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, یزد, نائین, کرمان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹

35 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد, بم, کرمان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

25 صندلی خالی

540,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, ماهان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو بی ۱۲

38 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت