قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> یزد

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, ماهان, رفسنجان, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

13 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, ماهان

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

36 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو بی ۱۲

38 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, ماهان

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

21 صندلی خالی

648,000 ریال

583,200 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت