قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا

30 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, ماهان, بم

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

12 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, ماهان, بم

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

23 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> کرمان

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, ماهان, بم

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

3 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت