قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بم و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

ترابر بی تا ایرانشهر

ترمینال ایرانشهر -> شیراز

شهرهای بین راهی

بم

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

ماهان, کرمان, سیرجان, بم

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

23 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> شیراز

شهرهای بین راهی

سیرجان, کرمان, بم

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا

33 صندلی خالی

310,000 ریال

      تاریخ حرکت