قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ماهان, رفسنجان, یزد, نائین, بم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

0 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, جیرفت, کهنوج, بم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

13 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
ترابر بی تا ایرانشهر

ترمینال ایرانشهر -> یزد

شهرهای بین راهی

بم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی
05437222020-استفاده ماسک در کلیه سرویس های شرکت ترابر بی تا الزامی است

4 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

ماهان, کرمان, سیرجان, بم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

3 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

ماهان, سیرجان, بم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

6 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت