قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, نائین, کاشان, قم, رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

17 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, نائین, قم, کاشان, رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 12:30

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, یزد, رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹

1 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, یزد, رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو بی ۹

39 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, یزد, رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:45

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

19 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت