قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, نائین, یزد, رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹

37 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, یزد, نائین, رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:45

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

40 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, نائین, یزد, رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

20 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, یزد, رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

44 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> یزد

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 16:30

اتوکار: مارال مانیتور دار .

21 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت