قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, یزد, نائین, رفسنجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو بی ۹

35 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, یزد, نائین, رفسنجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹

30 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, یزد, نائین, رفسنجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

35 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> یزد

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, رفسنجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

34 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> یزد

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, ماهان, کرمان, رفسنجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

33 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت