قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

35 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> شیراز

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا

37 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:45

اتوکار: مارال مانیتور دار .

16 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت