قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:00

اتوکار: مارال مانیتور دار .

22 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> شیراز

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

39 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 17:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

21 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت