قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

جمعه

1399/07/04 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بی ۹

38 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

جمعه

1399/07/04 ساعت 14:30

اتوکار: مارال مانیتور دار .

22 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

جمعه

1399/07/04 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

16 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

جمعه

1399/07/04 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

16 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

15 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت