قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کهنوج و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

شنبه

1399/11/04 ساعت 15:30

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

11 صندلی خالی

800,000 ریال

720,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

20 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

شنبه

1399/11/04 ساعت 18:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

17 صندلی خالی

800,000 ریال

720,000 ریال

      تاریخ حرکت