قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, جیرفت, کهنوج

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو بی ۱۲

34 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

35 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت