قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: ولو و بي ۹

23 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کنارک

شهرهای بین راهی

نیک شهر, چابهار

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا

24 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

13 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا

24 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت