قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 07:30

اتوکار: ولو و بي ۹

36 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:00

اتوکار: ولو و بي ۹

26 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کنارک

شهرهای بین راهی

نیک شهر, چابهار

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:00

اتوکار: ولو و بي ۹

24 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کنارک

شهرهای بین راهی

نیک شهر, چابهار

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:00

اتوکار: ولو و بي ۹

19 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:30

اتوکار: ولو و بي ۹

24 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت