قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس چابهار و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کنارک

شهرهای بین راهی

نیک شهر, چابهار

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

0 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 13:10

اتوکار: ولوو بی۱۲

15 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 14:30

اتوکار: ولو و بي ۹

0 صندلی خالی

320,000 ریال

      تاریخ حرکت