قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خاش و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

شنبه

1399/10/27 ساعت 13:00

اتوکار: ولو و بي ۹

28 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:00

اتوکار: ولو و بي ۹

32 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

20 صندلی خالی

270,000 ریال

      تاریخ حرکت