قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:00

اتوکار: ولو و بي ۹

27 صندلی خالی

120,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: ولو و بي ۹

15 صندلی خالی

120,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

خاش

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو بی۱۲

16 صندلی خالی

100,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

14 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:30

اتوکار: ولو و بي ۹

40 صندلی خالی

120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت