قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار: ولو و بي ۹

29 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, نیک شهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

13 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, نیک شهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:00

اتوکار: ولو و بي ۹

23 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> قصرقند

شهرهای بین راهی

نیک شهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

20 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: ولو و بي ۹

23 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت