قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:30

اتوکار: ولو و بي ۹

34 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: ولو و بي ۹

29 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:30

اتوکار: ولو و بي ۹

19 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا

24 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت