قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

19 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

19 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره

26 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

35 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

35 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت