قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

18 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

18 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

33 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

35 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, جیرفت, کهنوج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:30

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت