قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرعباس و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, جیرفت, کهنوج

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

35 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال

      تاریخ حرکت