قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, نائین, کاشان, قم, یزد

جمعه

1399/04/20 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

10 صندلی خالی

700,000 ریال

665,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, نائین, قم, کاشان, یزد

جمعه

1399/04/20 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا مارال۲۵

24 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, کاشان, یزد

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

15 صندلی خالی

790,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, رفسنجان, نائین, یزد

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹

38 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, نائین, یزد

جمعه

1399/04/20 ساعت 14:00

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت