قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین, کاشان, قم, یزد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, کاشان, قم, یزد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

604,800 ریال

574,560 ریال
ترابر بی تا ایرانشهر

ترمینال ایرانشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
05437222020

27 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, کاشان, یزد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

17 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, نائین, یزد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹

42 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت