قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, یزد, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

25 صندلی خالی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال
همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, یزد, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

24 صندلی خالی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال
همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, یزد, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

24 صندلی خالی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت