قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> مشهد (خراسان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, بیرجند, نیک شهر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو
سکوی یک1جایگاه یک1

19 صندلی خالی

1,640,000 ریال

1,148,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> مشهد (خراسان )

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیرجند

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

1,640,000 ریال

1,066,000 ریال
شرکت شماره هشت لوان نور چابهار

چابهار -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند, تربت حیدریه, نیک شهر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:30

اتوکار: وی آی پی
05435336664

24 صندلی خالی

1,640,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> مشهد (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, بیرجند, نیک شهر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:30

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

1,640,000 ریال

1,312,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> مشهد (خراسان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, بیرجند, نیک شهر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 16:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو
سکوی یک1جایگاه یک1

23 صندلی خالی

1,640,000 ریال

1,148,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت