قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال چابهار

شرکت شماره هشت لوان نور چابهار

چابهار -> اصفهان

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, بم, بمپور, کرمان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 10:00

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره تخت شو
05435336664

18 صندلی خالی

1,300,000 ریال

780,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> شیراز

شهرهای بین راهی

بم, کرمان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد, بم, لاشار, بمپور, کرمان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت