قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, یزد, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد, بم, بمپور, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

1,030,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد, بم, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو
سکوی یک1جایگاه یک1

21 صندلی خالی

1,030,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, یزد, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

24 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد, بم, بمپور, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

1,030,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت