قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا

45 صندلی خالی

400,000 ریال

300,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو بی۱۲

42 صندلی خالی

400,000 ریال

300,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو بی۱۲

42 صندلی خالی

400,000 ریال

300,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

45 صندلی خالی

400,000 ریال

300,000 ریال
همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, بیرجند, زاهدان

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 15:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

15 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت