قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زاهدان و تخفیف در ترمینال چابهار

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا
سکوی یک1جایگاه یک1

31 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا
سکوی یک1جایگاه یک1

35 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
پیک صبا چابهار

چابهار -> زاهدان

%27 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, نیک شهر

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بی۱۲
محل سوار شدن-ترمینال مسافربری مکران-جایگاه پیک صبا - سکوی شماره 4-05435331045

41 صندلی خالی

500,000 ریال

365,000 ریال

      تاریخ حرکت