قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا

38 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو بی۱۲

39 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو بی۱۲

39 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

42 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش, ایرانشهر, لاشار

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا

43 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت