قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> زاهدان

شهرهای بین راهی

خاش, لاشار, ایرانشهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا
سکوی یک1جایگاه یک1

15 صندلی خالی

240,000 ریال

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

لاشار

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی۱۲

42 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

لاشار, نیک شهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 14:30

اتوکار: ولووبی۹

40 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

لاشار, نیک شهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:30

اتوکار: ولووبی۹

36 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> زاهدان

شهرهای بین راهی

خاش, لاشار, ایرانشهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا
سکوی یک1جایگاه یک1

45 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت