قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال چابهار

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

شهرهای بین راهی

خاش, لاشار, ایرانشهر

شنبه

1399/11/04 ساعت 07:00

اتوکار: ولوو بی۱۲

39 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

لاشار, نیک شهر

شنبه

1399/11/04 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا
سکوی یک1جایگاه یک1

41 صندلی خالی

300,000 ریال

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

شهرهای بین راهی

خاش, لاشار, ایرانشهر

شنبه

1399/11/04 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت