قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

کرمان, بم, بمپور, لاشار, یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو
سکوی یک1جایگاه یک1

19 صندلی خالی

1,060,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

%18 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, بم, بمپور, نیک شهر, یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

18 صندلی خالی

1,060,000 ریال

869,200 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> یزد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, بم, بمپور, لاشار

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا

43 صندلی خالی

640,000 ریال

480,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

کرمان, بم, یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

22 صندلی خالی

1,060,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

%18 تخفیف

شهرهای بین راهی

بمپور, کرمان, کرمان, نیک شهر, یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

24 صندلی خالی

1,060,000 ریال

869,200 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت