قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

کرمان, بم, یزد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

3 صندلی خالی

1,270,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین, کرمان, بم, یزد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:00

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو
وی ای پی مارال تک صندلی تخت شو همراه پذیرایی05435334882

22 صندلی خالی

1,270,000 ریال

762,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1ايران پيما بلوچ - چابهار

چابهار -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, بم, بمپور

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو
سکوی یک1جایگاه یک1

25 صندلی خالی

1,270,000 ریال

1,016,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرمان, یزد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

22 صندلی خالی

1,270,000 ریال

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> یزد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

1,270,000 ریال

952,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت