قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سراوان

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 12:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 13:50

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:10

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت