قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی
تلفن رزرو09177978183

19 صندلی خالی

1,100,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
تلفن رزرو/09177978183غنی زادده

22 صندلی خالی

1,540,000 ریال

1,078,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:45

اتوکار: بی ۹ وی ای پی
تلفن رزرو09177978183

22 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت عدل بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, یزد

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, یزد

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت