قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
تلفن رزرو/09177978183ایمان غنی زاده

21 صندلی خالی

1,200,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

20 صندلی خالی

1,540,000 ریال

1,386,000 ریال
مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس بی9

19 صندلی خالی

1,540,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
تلفن رزرو/09177978183ایمان غنی زاده

19 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, یزد

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 11:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت