قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
تلفن رزرو/09177978183غنی زادده

20 صندلی خالی

1,540,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس بی9

22 صندلی خالی

1,540,000 ریال

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

25 صندلی خالی

1,540,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

جمعه

1399/08/02 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس درسا مونیتوردار

18 صندلی خالی

1,540,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

22 صندلی خالی

1,540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت