قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

16 صندلی خالی

1,280,000 ریال

1,152,000 ریال
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مارال وی آی پی

0 صندلی خالی

1,280,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس بی9

18 صندلی خالی

1,280,000 ریال

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس بی 9 .وی .آی. پی

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت