قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
تلفن رزرو/09177978183غنی زاده

22 صندلی خالی

1,320,000 ریال

924,000 ریال
مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس بی9

17 صندلی خالی

1,320,000 ریال

شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد, قم

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

17 صندلی خالی

900,000 ریال

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

قم ویژه

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس دورسا- با صندلیهای راحتتر

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس درسا مونیتوردار

18 صندلی خالی

1,320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت