قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت عدل بندرعباس

بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, لنگرود, کرج

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:30

اتوکار: درسا مجهز به مانیتور وشارژر اختصاصی هر صندلی

4 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شماره 2 پیک معتمد بندرعباس

بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

تهران, بندرانزلی, کرج

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:30

اتوکار: درسا مجهز به مانیتور وشارژر اختصاصی هر صندلی

16 صندلی خالی

1,390,000 ریال

شماره 2 پیک معتمد بندرعباس

بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, کرج

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:45

اتوکار: درسا مجهز به مانیتور وشارژر اختصاصی هر صندلی

16 صندلی خالی

1,390,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

کرج

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس درسا مونیتوردار

4 صندلی خالی

1,390,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت