قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

کاشان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس بی 9- وی ای پی

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

بی تا بندر

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, نائین, یزد, کاشان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 14:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

24 صندلی خالی

1,100,000 ریال

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

کاشان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی آی پی

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

کاشان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس بی 9- وی ای پی

21 صندلی خالی

1,200,000 ریال

بی تا بندر

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, نائین, یزد, کاشان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 20:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت