قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral 2+2
تلفن رزرو علوی 09119460260

25 صندلی خالی

800,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 12:15

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

800,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 12:15

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

600,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 12:15

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

900,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> مشهد مقدس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن رزرو/09177978183غنی زاده

40 صندلی خالی

995,000 ریال

696,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت