قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا

28 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> مشهد مقدس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

31 صندلی خالی

829,000 ریال

746,100 ریال
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> مشهد مقدس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

35 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا

32 صندلی خالی

650,000 ریال

لوان نور بندرعباس

بندرعباس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا
09332335190سادات

34 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت