قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> ایذه

شهرهای بین راهی

یاسوج (بویراحمد)

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:20

اتوکار: اسکانیا
تلفن رزرو/09177978183غنی ازده

36 صندلی خالی

1,140,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> ایذه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن رزرو/09177978183غنی زاده

39 صندلی خالی

1,140,000 ریال

798,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت