قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

21 صندلی خالی

630,000 ریال

567,000 ریال
شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو بی۱۲
از مسیر جهرم09176108001

24 صندلی خالی

340,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر لار و جهرم

16 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر لار و جهرم

0 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر خلیج فارس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو بی۱۲
از مسیر جهرم09176108001

30 صندلی خالی

345,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

9 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

17 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

18 صندلی خالی

630,000 ریال

567,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:45

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

15 صندلی خالی

500,000 ریال

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا مارال از مسیر لار و جهرم

15 صندلی خالی

635,000 ریال

شماره یک بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:10

اتوکار: درسا مجهز به مانیتور وشارژر اختصاصی هر صندلی

10 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

7 صندلی خالی

630,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

16 صندلی خالی

630,000 ریال

567,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

13 صندلی خالی

500,000 ریال

آسیا سفر خلیج فارس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
از مسیر جهرم09176108001

18 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: وی آی پی مانیتوراختصاصی هرصندلی
از مسیر داراب فسا09176108001

6 صندلی خالی

600,000 ریال

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شيراز ازمسيرجهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس مارال vip

14 صندلی خالی

635,000 ریال

آسیا سفر خلیج فارس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی مانیتوراختصاصی هرصندلی
پشتیبانی 09176108001

10 صندلی خالی

630,000 ریال

راه پیما پارسیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر لار و جهرم

19 صندلی خالی

635,000 ریال

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا مارال از مسیر لار و جهرم

21 صندلی خالی

630,000 ریال