قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو 09119460260

0 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر بندرعباس

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
ولوو وی آی پی از مسیر داراب و فسا- رزرو: 09367613393

0 صندلی خالی

500,000 ریال

لوان نور بندرعباس

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
شماره تماس 07633662103/با تشکر از حسن انتخاب شما

0 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز ازمسیرجهرم

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مارال vip

0 صندلی خالی

630,000 ریال

شماره یک بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:10

اتوکار: درسا مجهز به مانیتور وشارژر اختصاصی هر صندلی

0 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا
undefined

4 صندلی خالی

600,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا
undefined

4 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

6 صندلی خالی

630,000 ریال

567,000 ریال
ایمن سفر ایرانیان گلشهر

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:35

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
از مسیر لار و جهرم - تلفن رزرو: 09174005525

0 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر لار و جهرم

0 صندلی خالی

550,000 ریال

آسیا سفر خلیج فارس

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
پشتیبانی .اسماعیلی 09176108001

0 صندلی خالی

600,000 ریال

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس بی9

11 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی مانیتوراختصاصی هرصندلی
از مسیر داراب فسا09176108001

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا
undefined

6 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا
undefined

6 صندلی خالی

550,000 ریال

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو بی ۹ از مسیر داراب و فسا

21 صندلی خالی

600,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:05

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تلفن رزرو09119460260

0 صندلی خالی

500,000 ریال