قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

جهان گشت مهر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

جهرم

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو بی ۹ وی آی پی از مسیر لار و جهرم

25 صندلی خالی

450,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
از مسیر داراب وفسا تلفن رزرو 09119460260 علوی

25 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:25

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

22 صندلی خالی

450,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
تلفن رزو 091779781836غنی زاده

22 صندلی خالی

750,000 ریال

525,000 ریال
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس بی 9- وی ای پی

22 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت