قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

22 صندلی خالی

500,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو 09119460260 از مسیر داراب فسا علوی

25 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
تلفن رزو 091779781836غنی زاده

21 صندلی خالی

750,000 ریال

525,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا
تلفن رزو/09177978183غنی زاده

22 صندلی خالی

450,000 ریال

لوان نور بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

لار (فارس )

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:30

اتوکار: بی ۹ وی ای پی
09176544818

22 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت