قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس بی9

15 صندلی خالی

640,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

17 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت