قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال بندرعباس

عدل بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی آی پی

21 صندلی خالی

800,000 ریال

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن رزرو09177978183

37 صندلی خالی

470,200 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

سیرجان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا
تلفن رزرو/09177978183غنی زاده

40 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت