قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

15 صندلی خالی

310,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

3 صندلی خالی

310,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

0 صندلی خالی

530,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت