قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

22 صندلی خالی

640,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

20 صندلی خالی

640,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

370,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

370,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

21 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت