قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زاهدان و تخفیف در ترمینال بندرعباس

پیک صبا بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
undefined

18 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
undefined

18 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت