قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

21 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

23 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

23 صندلی خالی

600,000 ریال

لوان نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
09176544818

22 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت