قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

16 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

19 صندلی خالی

700,000 ریال

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال vip

25 صندلی خالی

720,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال -vip

25 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت