قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال بندرعباس

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

جمعه

1399/11/03 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

جیرفت

جمعه

1399/11/03 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا

43 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

25 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت