قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 15:00

اتوکار: سوپر کلاسیک

32 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

21 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

21 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت