قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شماره 2 پیک معتمد بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:15

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

22 صندلی خالی

600,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن رزرو: 09332644318 آذری

22 صندلی خالی

600,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: کلاسیک تک صندلی ۳۰ نفره
تلفن رزرو:09332644318 آذری

27 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت آریاسفر بندرعباس

بندرعباس -> یزد

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان )

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:45

اتوکار: اسکانیا
09178617344

34 صندلی خالی

300,000 ریال

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

30 صندلی خالی

414,000 ریال

372,600 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت