قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> میبد

شهرهای بین راهی

یزد, سیرجان

جمعه

1399/07/11 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا

42 صندلی خالی

500,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد, قم, میبد

جمعه

1399/07/11 ساعت 18:30

اتوکار: بی ۹ وی ای پی
تلفن رزو بیط 09119460260 علوی

21 صندلی خالی

750,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

میبد

جمعه

1399/07/11 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس مارال وی آی پی
تلفن رزرو09174894332احمدیان-09332644318اذری

19 صندلی خالی

950,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), نائین, یزد, میبد

جمعه

1399/07/11 ساعت 19:00

اتوکار: مارال وی آی پی با جا شارژ اختصاصی
تلفن رزرو09174894332احمدیان

19 صندلی خالی

750,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد, نائین, میبد

جمعه

1399/07/11 ساعت 19:15

اتوکار: مارال وی آی پی با جا شارژ اختصاصی
تلفن رزرو09174894332احمدیان

19 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت