قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرکنگان, پارسیان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

22 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره یک بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا

36 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

بندرکنگان, عسلويه, پارسیان, بندربوشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

22 صندلی خالی

800,000 ریال

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

بندرکنگان, عسلويه, پارسیان, بندربوشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

22 صندلی خالی

900,000 ریال

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

بندرکنگان, منطقه ویژه انرژی پارس عسلویه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی
مدیر پاسخگوئی 09369888494فدایی

17 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت