قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس عسلویه و تخفیف در ترمینال بندرعباس

ایران پیما بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> بوشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلویه

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

15 صندلی خالی

907,200 ریال

816,480 ریال
همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

بندرکنگان, پارسیان, عسلويه

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا

28 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت