قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زنجان

خورشید سفر زنجان

زنجان -> قم

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 11:30

اتوکار: وی آی پی

17 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> قم

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا

7 صندلی خالی

340,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> قم

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

340,000 ریال

شرکت همسفرمهر زنجان

زنجان -> قم

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:00

اتوکار: سوپرکلاسیک ۳۰
داخل ترمینال

19 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت