قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زنجان

شرکت همسفرمهر زنجان

زنجان -> قم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: سوپر کلاسیک ۳۲
داخل ترمینال

27 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت همسفرمهر زنجان

زنجان -> قم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا
داخل ترمینال

32 صندلی خالی

280,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> قم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا

7 صندلی خالی

280,000 ریال

شرکت همسفرمهر زنجان

زنجان -> قم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:00

اتوکار: سوپرکلاسیک ۳۰
داخل ترمینال

22 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت