قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال کرمانشاه

آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب)

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

1 صندلی خالی

940,000 ریال

آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب)

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی بی 9 تخت شو

4 صندلی خالی

940,000 ریال

آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب)

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

940,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت