قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اسلام آباد غرب

تعاونی 7 عدل

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران کرج 08345224855

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

ایران پیما

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 ( ساوه - تهران - کرج ترمینال کلانتری )

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 ( ساوه - تهران - کرج ترمینال کلانتری )

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت