قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اسلام آباد غرب

تعاونی 2 پیک معتمد

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 (ساوه - تهران - کرج ترمینال کلانتری)

25 صندلی خالی

860,000 ریال

تعاونی 7 عدل

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
08345224855اتوبان ساوه -تهران ترمینال غرب-کرج ترمینال شهیدکلانتری

8 صندلی خالی

860,000 ریال

774,000 ریال
تعاونی 7 عدل

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 22:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
08345224855اتوبان ساوه -تهران ترمینال غرب (نورایی میرود)

14 صندلی خالی

720,000 ریال

684,000 ریال
ایران پیما

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 ( ساوه - تهران ترمینال غرب)

7 صندلی خالی

860,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت