قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اسلام آباد غرب

تعاونی 7 عدل

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 21:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
08345224855اتوبان ساوه -تهران-ترمینال غرب-کرج ترمینال کلانتری-سیروس پرناک میرود

14 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 (ساوه - تهران - کرج ترمینال کلانتری )

4 صندلی خالی

860,000 ریال

ایران پیما

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 (ساوه - تهران - کرج ترمینال کلانتری)

6 صندلی خالی

860,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت