قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال اسلام آباد غرب

ایران پیما

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

شنبه

1399/11/04 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 ( ساوه - تهران - کرج ترمینال کلانتری )

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

شنبه

1399/11/04 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
6565 769 0918 ( ساوه - تهران - کرج ترمینال کلانتری )

2 صندلی خالی

1,080,000 ریال

تعاونی 7 عدل

اسلام آباد غرب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

شنبه

1399/11/04 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران کرج 08345224855

15 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت