قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال سنقر

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

950,000 ریال

855,000 ریال
شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

950,000 ریال

855,000 ریال
شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

950,000 ریال

855,000 ریال

      تاریخ حرکت