قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنقر

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

0 صندلی خالی

650,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

650,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

14 صندلی خالی

650,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

15 صندلی خالی

650,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

16 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت