قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنقر

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 20:45

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

600,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت