قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال سنقر

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

950,000 ریال

855,000 ریال
شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
آزادراه همدان-ساوه-پایانه آزادی

4 صندلی خالی

950,000 ریال

855,000 ریال
شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
آزادراه همدان-ساوه-پایانه آزادی

0 صندلی خالی

950,000 ریال

855,000 ریال

      تاریخ حرکت