قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال صحنه

عدل صحنه

صحنه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:40

اتوکار: MAN VIP 2+1

7 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل صحنه

صحنه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، اتوبان ساوه تهران

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت