قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:45

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 21 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 5 سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 21:30

اتوکار: ولوو وی‌آی‎پی 25 نفره

25 نفره، 24 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 20 (همسفر) سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 22:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 22:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 24 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 5 سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 22:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت