قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

تعاونی 5 سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/03/11 ساعت 23:50

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 5 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/03/11 ساعت 23:50

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 6 صندلی خالی

790000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/03/11 ساعت 23:50

اتوکار: ولوو وی‌آی‌پی 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 9 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 20 (همسفر) سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/03/11 ساعت 23:50

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار محل سوار شدن: خیابان فردوسی پایینتر از سینما بهمن، دفتر همسفر سنندج تلفن: 08733291207

25 نفره، 13 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/03/11 ساعت 23:55

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 8 صندلی خالی

790000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت