قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس سنندج به تهران

شرکت تعاونى 15 بى تا باستان سنندج

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:45

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار
آژانس رایگان از درب منزل

22 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج

سنندج -> تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: مان26نفره وی ای پی

26 نفره، 26 صندلی خالی

660000 ریال

528000 ریال
شرکت تعاونى 15 بى تا باستان سنندج

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار
آژانس رایگان از درب منزل

18 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
دیدار سیر گیتی

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: درسا(جدید)25نفره مانيتوردارتخت شو + wifi رایگان+ تغذیه سالم+ سرویس رایگان VIP(تویوتا کمری)از درب منزل تا ترمینال

25 نفره، 21 صندلی خالی

660000 ریال

561000 ریال
ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج

سنندج -> تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: وی ای پی 25 نفره تخت شو + 20% تخفیف ویژه خرید اینترنتی

25 نفره، 25 صندلی خالی

660000 ریال

528000 ریال
ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: وی ای پی درجه یک+تخت شو+25 درصد تخفیف ویژه خرید اینترتی

33 نفره، 31 صندلی خالی

660000 ریال

495000 ریال
تعاونی 20 سنندج

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:40

اتوکار: وی آی پی مان 26 نفره

26 نفره، 23 صندلی خالی

660000 ریال

561000 ریال
شرکت تعاونى 15 بى تا باستان سنندج

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تخت شو مانیتور دار سه محور
آژانس رایگان از درب منزل

24 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
همسفر سنندج

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: وی ای پی 25 نفره تخت شو

25 نفره، 23 صندلی خالی

660000 ریال

561000 ریال
ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: درسا 25 نفره مانیتوردار+wifi رایگان+مانیتور اختصاصی+25درصد تخفیف ویژه خرید اینترنی

25 نفره، 23 صندلی خالی

660000 ریال

495000 ریال
شرکت تعاونى 15 بى تا باستان سنندج

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار
آژانس رایگان از درب منزل

20 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
همسفر سنندج

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:45

اتوکار: درسا 25 نفره تخت شو + مانیتور اختصاصی + اینترنت رایگان + 15% تخفیف ویژه خرید اینترنتی

25 نفره، 25 صندلی خالی

660000 ریال

561000 ریال
شرکت تعاونى 15 بى تا باستان سنندج

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:50

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار
آژانس رایگان از درب منزل

13 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
دیدار سیر گیتی

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: درسا(جدید)25نفره مانيتوردارتخت شو + wifi رایگان+ تغذیه سالم+ سرویس رایگان VIP(تویوتا کمری)از درب منزل تا ترمینال

25 نفره، 20 صندلی خالی

660000 ریال

561000 ریال
ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج

سنندج -> تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: وی ای پی 25 نفره تخت شو + 20% تخفیف ویژه خرید اینترنتی

25 نفره، 24 صندلی خالی

660000 ریال

528000 ریال
شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج-تعاونی5

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

20 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج-تعاونی5

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: درسا مانیتوردار تخت شو

22 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج-تعاونی5

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: درسا مانیتوردار تخت شو

22 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج-تعاونی5

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: درسا مانیتوردار تخت شو

20 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج-تعاونی5

سنندج -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: درسا مانیتوردار تخت شو

18 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال