قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 6 صندلی خالی

660000 ریال

همسفر سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:30

اتوکار: مان وی‌آی‌پی 26 نفره

26 نفره، 7 صندلی خالی

660000 ریال

شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج-تعاونی 5

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 1 صندلی خالی

660000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:40

اتوکار: وی‌آی‎پی 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 8 صندلی خالی

660000 ریال

تعاونی 20 (همسفر) سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:40

اتوکار: مان تخت شو 26 نفره مانیتور دار

26 نفره، 8 صندلی خالی

660000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت