قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:15

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 16 صندلی خالی

790000 ریال

سیروسفر سنندج

سنندج -> تهران (آزادی و آرژانتین)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:45

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

رویال سفر سنندج

سنندج -> تهران (آزادی و آرژانتین)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:45

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 20 (همسفر) سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 22 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 24 صندلی خالی

790000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت