قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس سنندج به تهران

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 20 صندلی خالی

660000 ریال

شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج-تعاونی5

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 22 صندلی خالی

660000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 23 صندلی خالی

660000 ریال

دیدار سیر گیتی سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 23 صندلی خالی

660000 ریال

همسفر سنندج

سنندج -> تهران با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره

29 نفره، 28 صندلی خالی

660000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت