قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال سنندج

شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج _ تعاونی 5

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:15

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 17 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:45

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 24 صندلی خالی

دیدار سیر گیتی سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 19:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار سرویس رایگان VIP از درب منزل تا ترمینال

25 نفره، 22 صندلی خالی

همسفر سنندج

سنندج -> تهران با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 11 صندلی خالی

تعاونی 20 (همسفر) سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

      تاریخ حرکت