قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

همسفر سنندج

سنندج -> تهران با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 20 (همسفر) سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 22:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 22:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 20 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 5 سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 22:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

تعاونی 20 (همسفر) سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 22:45

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت