قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

همسفر سنندج

سنندج -> قزوين با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 14 صندلی خالی

675000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت