قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

همسفر سنندج

سنندج -> قزوين با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 08:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره _ حرکت از مسیر قزوین

29 نفره، 27 صندلی خالی

675000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج

سنندج -> قزوين با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:45

اتوکار: ولوو وی‌آی‎پی 25 نفره _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 25 صندلی خالی

675000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> قزوين با سرویس تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 24 صندلی خالی

675000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> قزوين با سرویس بندرانزلي

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو وی‌آی‎پی 25 نفره

25 نفره، 21 صندلی خالی

675000 ریال

همسفر سنندج

سنندج -> قزوين با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 23 صندلی خالی

675000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت