قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> سارئ با سرویس گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو 44 نفره

44 نفره، 28 صندلی خالی

720000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت