قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال سنندج

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 08:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

29 نفره، 29 صندلی خالی

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 10:45

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 22 صندلی خالی

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 20 صندلی خالی

      تاریخ حرکت