قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 08:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

29 نفره، 27 صندلی خالی

790000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 10:45

اتوکار: مان تخت شو 26 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

26 نفره، 25 صندلی خالی

790000 ریال

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 23 صندلی خالی

790000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت