قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 19:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 15 صندلی خالی

1080000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 20:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 16 صندلی خالی

1080000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت