قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 19:30

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره مانیتور دار

29 نفره، 19 صندلی خالی

860000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا تخت شو 25 نفره

25 نفره، 22 صندلی خالی

860000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت