قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> بانه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 07:30

اتوکار: بنز 40 نفره C457

40 نفره، 40 صندلی خالی

270000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> بانه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:30

اتوکار: بنز 40 نفره C457

40 نفره، 40 صندلی خالی

270000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> بانه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: ایلیاد 40 نفره

40 نفره، 40 صندلی خالی

225000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> بانه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: بنز 40 نفره C457

40 نفره، 40 صندلی خالی

270000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت